Home Vacature Plaatsen Link toevoegen
Job.nl > Salaris > Arbeidsrecht > Sociaal-juridische wegwijzer

Link informatie
Sociaal-juridische wegwijzer
Onder arbeidsrecht wordt het geheel van rechtsregels verstaan dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.
Het arbeidsrecht is verder onder te verdelen in,
individueel arbeidsovereenkomstenrecht, ambtenarenrecht, collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht.
De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt de overeenkomst verstaan waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

http://www.sociaaljuridisch.nl/wegwijzer/arbeid.html
Aantal keer geklikt: 1528Toegevoegd March 27, 2006
');