Home Vacature Plaatsen Link toevoegen Over Job.nl  
 


 
Vacature

European Vertical Markets Associate,
Google Analytics - Amsterdam


European Vertical Markets Associate,
Google Analytics - Amsterdam

Position located in Amsterdam, The Netherlands.

Google is op zoek naar vindingrijke, onafhankelijke, gefocuste, goed georganiseerde en ervaren mensen die op onze verkoopafdeling willen werken om deel te nemen aan de Europese verkoopimplementatie, bedrijfsontwikkeling en klantenondersteuning van de Google Analytics-oplossing.

Google Analytics is een gehost systeem voor webanalyse dat allerlei types marketingcampagnes op het web analyseert. Google Analytics laat zien welke zoekwoorden en advertenties naar de beste klanten leiden, hoe klanten op een site navigeren en laat het marketing-ROI van alle verkeersbronnen zien.

U moet om kunnen gaan met allerlei soorten klanten van over heel Europa, zowel persoonlijk, telefonisch als per e-mail. Uw taken zullen bestaan uit het genereren van interesse, het beoordelen van mogelijke klanten, het analyseren van marketingcampagnes en het redelijkerwijs uitvoerig bespreken van webmarketing en analyse. U dient een relevante achtergrond te hebben in webtechnologieën en enige ervaring te hebben met het handmatig coderen van html en javascript.

Functieomschrijving:
 • U werkt intensief samen met de Europese verkoop- en bedrijfsvoeringsteams om het product in heel Europa tot een succes te maken.
 • U begrijpt de behoeftes en eisen van klanten met betrekking tot webmarketingwerkzaamheden en kunt deze analyseren met webanalyse.
 • U zult de mogelijkheden en voordelen van de oplossingen van Google Analytics presenteren en toelichten en zowel technische als zakelijke vragen beantwoorden.
 • U zult Google Analytics-implementatieprojecten opzetten en uitvoeren.
 • U ontwikkelt een portfolio van Google Analytics-klanten in Europa.
 • U beheert relaties met Google Analytics-klanten en onderhoudt relaties met wederverkopers.
 • U treedt op als een verkoopevangelist voor Google Analytics in Europa en wordt een steun voor de Verkoop- en Klantenserviceteams van Google, beschikbaar voor het voorlichten van klanten over de nieuwe mogelijkheden van Google Analytics.
 • U beheert de ontwikkeling van Europese casestudy's met grote klanten.


Functie eisen:
 • Meer dan 2 jaar ervaring met online adverteren.
 • Meer dan 2 jaar ervaring met webanalyse.
 • Een grondig begrip van webmarketingtechnieken, inclusief betaalde en organische zoekopdrachten.
 • Een basisbegrip van webanalysetechnieken en statistische methodologie.
 • Het vermogen uw tijd in te delen in een omgeving met veel activiteit en transacties.
 • Enthousiaste, zeer gemotiveerde personen met een serieuze arbeidsethos zijn vereist.
 • Het vermogen zelfstandig te werken en verschillende projecten gelijktijdig te beheren.
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Vloeiende beheersing van het Engels en Nederlands is vereist (geschreven en gesproken).
 • De mogelijkheid en flexibiliteit tot reizen.
 • Bovendien heeft de ideale kandidaat het vermogen zich makkelijk aan te passen aan veranderingen en ziet hij/zij uit naar nieuwe uitdagingen.
 • Een BA- of BS-graad.

Alleen sollicitaties van kandidaten met een werkvergunning voor de EU worden in behandeling genomen.

Stuur een tekstversie (ASCII) en een PDF-, Word-, of HTML-versie van uw CV naar jobs@google.com als u belangstelling hebt voor deze functie. Belangrijk: de onderwerpregel van het e-mailbericht moet de volgende tekst bevatten: European Vertical Markets Associate, Google Analytics - Amsterdam. Uw sollicitatie wordt niet in behandeling genomen als het onderwerp van uw e-mailbericht onjuist is.

Position located in Amsterdam, The Netherlands.

Google is looking for resourceful, independent, focused, well-organized and experienced individuals to join the sales organization to participate in the European sales implementation, business development and client support of the Google analytics solution.

Google Analytics is a hosted web analytics system that analyzes web marketing campaigns of all types. Google Analytics shows which keywords and ads refer the best customers, shows how customers navigate a site, and shows marketing ROI from all traffic sources.

You must be comfortable dealing with all manner of customers across Europe in person, by phone and email. You will be generating interest, qualifying prospects, analyzing marketing campaigns and performing reasonably in-depth consultations on web marketing/analytics. You must have a substantial background in web technologies and some experience in hand coding of html/javascript.

Responsibilities:
 • Work closely with the European Sales and operations management teams to drive product adoption across Europe.
 • Understand customer needs and requirements with regard to web marketing practices and analyzing them with web analytics.
 • Present and articulate advanced product features and benefits of Google Analytics solutions and field both technical and business questions.
 • Set up and carry out Google Analytics Implementation Projects.
 • Develop the portfolio of Google Analytics clients in Europe.
 • Manage Google Analytics client relationships and maintain Reseller relationships.
 • Act as Google Analytics sales evangelist in Europe and become a resource for the Google Sales and Client Services teams, to be available to educate clients on new Google Analytics product features.
 • Manage the development of European case studies with major clients.


Requirements:
 • 2 + years on-line advertising experience.
 • 2 + years web analytics experience
 • Thorough understanding of web marketing techniques, including both paid and organic search.
 • Basic understanding of web analytics technologies and measurement methodologies.
 • Ability to manage time in high activity, high transaction environment.
 • Enthusiastic, highly motivated individuals with a serious work ethic are required.
 • Ability to work independently and manage multiple projects simultaneously.
 • Strong written and spoken communication skills.
 • Fluent English and Dutch required (written/spoken)
 • Ability and flexibility to travel.
 • In addition the ideal candidate has the ability to easily adapt to change and is keen to take on new challenges.
 • BA/BS degree.


Please note only candidates with EU work authorisation will be considered.

For immediate consideration, please send a text (ASCII) and a pdf, word or HTML version of your resume to jobs@google.com. Important: The subject field of your email must include European Vertical Markets Associate, Google Analytics - Amsterdam. Your application will not be considered if the subject of your email is incorrect.


About Google:
Google's innovative search technologies connect millions of people around the world with information every day. Founded in 1998 by Stanford Ph.D. students Larry Page and Sergey Brin, Google today is a top web property in all major global markets. Google's targeted advertising program, which is the largest and fastest growing in the industry, provides businesses of all sizes with measurable results, while enhancing the overall web experience for users. Google is headquartered in Silicon Valley with offices throughout North America, Europe, and Asia. For more information, visit hhttp://www.google.com/about.html